Skigo Base Scraper

WooCommerce
skigo-base-scraper

Skigo Base Scraper

850.00kr

Base Scraper kapar och tar bort toppar i strukturen på skidans belag. Toppar i strukturen kan orsakas av
mindre bra stenslipning vilket leder till att smutspartiklar lättare fastnar under skidan.
När skall man använda Base Scraper? Base Scraper används efter slipning av dina skidor. Lägg Base
Scraper utan tryck på skidans belag med en vinkel på 10° och dra handtaget 1-3 gånger i åkriktningen.
När du använt Base Scraper skall belaget borstas med SKIGOs stålborste fin för att avlägsna eventuella
belagsrester. Efter stålborstning av belaget avslutar du med 30-40 drag med Pink Paper för att få en fin
polerad yta, avsluta med några drag i skidans åkriktning. När du har gjort följande steg kan du valla dina
skidor!
Du kan även använda Base Scraper om du har en skida med grov struktur (för blöt snö) och skall använda
skidan i ett kallföre som kräver finare struktur. Vad du kan gör då är att plana ut den grova strukturen
genom att ta bort topparna därefter borstar du ur belaget med finstålborsten. Avsluta alltid med att
använda Pink Paper. Därefter kan du valla dina skidor.

 

Sharing is caring!

I lager